Betaalgegevens

Het bankrekeningnummer van de PV is:

              65.66.35.622

Adresseren aan:

LAB Bevers inzake PV ES

Voor alle activeiten geldt: Opgave verplicht tot betalen!

Annuleren op het laatste moment kost ons allemaal veel geld.

Bij niet tijdige annulering kan niet alleen de eigen bijdrage in rekening worden gebracht, maar kan ook de bijdrage die uit de kas van de PV zou komen worden doorbelast.

Alleen in bijzondere omstandigheden, dit ter beoordeling van het bestuur, kan een ontheffing of terugbetaling van de eigen bijdrage plaatsvinden.

Sluit dus eventueel zelf een annuleringsverzekering af.