Aanmelden

Aanmelden als lid van de Personeels Vereniging is heel eenvoudig via het inschrijformulier dat verkrijgbaar is bij Denise de Kanter van de afdeling Personeels Zaken.

Denise is bereikbaar via: d.dekanter@itsme.eu

De kosten zijn laag en worden maandelijks ingehouden op het salaris.

Voor een gezin, inclusief eventuele thuiswonende kinderen, betaald u slechts € 5,00 per maand.

De contributie voor 1 persoon is € 2,50 per maand.

Om de kosten zo laag mogelijk te houden kan er per activiteit een eigen bijdrage gevraagd worden.

Als u zich opgeeft voor een activiteit gaan we er wel van uit dat u ook daadwerkelijk meegaat.

Opgave verplicht dan ook altijd tot betalen!

Restitutie van een eigen bijdrage kan alleen plaatsvinden na goedkeuring door het bestuur.